Mental Helse Harstad

Mental Helse Harstad er et lokallag av Mental Helse Troms og Finnmark

Kontakt

Leder: Eirin S. Johansen

Mob.: 412 28 219
E-post: harstad@mentalhelse.no

Org.nr.:
989 077 767

Kontonr.:
4730.27.00458

Organisasjonsrådgiver: Aina Kaupang
Tlf: 98050900
E-post: aina@mentalhelse.no