Mental Helse Lavangen

Mental Helse Lavangen er et lokallag av Mental Helse Troms

Kontakt

Leder
Carine-Marie Solli
Moan 5, pb 41
9358 Tennevoll

Mob.: 90216177

E-post: lavangen@mentalhelse.no"lavangen@mentalhelse.no":mailto:lavangen@mentalhelse.nolavangen@mentalhelse.no

Org.nr.:
890 753 892

Kontonr.:
4776.13.36440

Organisasjonsrådgiver
Aina Kaupang
Tlf: 400 39 492
E-post: aina@mentalhelse.no