Mental Helse Nordreisa

Mental Helse Nordreisa er et lokallag av Mental Helse Troms

Kontakt

Leder
Verna Lise Viken
Storvikveien 279
9151 STORSLETT

Tlf: 930 88 032
E-post: nordreisa@mentalhelse.no

Org.nr.:
993 250 538
Kontonr.:
4740.27.08022

Organisasjonsrådgiver:
Aina Kaupang
Tlf:980 50 900
E-post: aina@mentalhelse.no