Mental Helse Lillesand

Mental Helse Lillesand har i dag et sovende styre. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å bidra inn i styret.

Styret

Kontaktperson:
Ellinor Phil
Tlf. 476 17 526
E-post: erllinorpihl@gmail.com

Kontakt

E-post: lillesand@mentalhelse.no

Org.nr:
994069640

Kontonummer:
2850.11.44942

Organisasjonsrådgiver:
Hanne Karine Nordstedt
940 93 662
E-post: hanne@mentalhelse.no