Mental Helse Lillesand

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon eller ønsker å bidra til for eksempel aktiviteter i Mental Helse Lillesand.

Styret

Leder:
Trine Helene Bergstrøm
95227714
E-post: lillesand@mentalhelse.no

Nestleder:
Grethe Bygland
Tlf: 41685513

Kasserer:
Ellinor Phil
Tlf. 476 17 526

Øvrige styremedlemmer:
Sekretær: Anne Augland
Styremedlem: Gunn Rita S Tveit
Styremedlem: Anne Giljebrekke
Vara: Bente Dressen
Vara: Paul Ribe
Vara: Else Marie Holm
Vara: Janice Flaathe

Kontakt

E-post: lillesand@mentalhelse.no

Postadresse:
Mental Helse Lillesand
Postboks 62
4791 Lillesand

Org.nr:
994069640

Kontonummer:
2850.11.44942

Organisasjonsrådgiver:
Erik Fransson
Tlf: 940 93 662
E-post: erik.fransson@mentalhelse.no