Mental Helse Lillesand

Mental Helse Lillesand har i pt. en “lite” styre. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å bidra i styrearbeid eller andre aktiviteter for laget.

Styret

Kontaktperson:
Grethe Bygland
Tlf. 416 85 513
E-post: gbygland@gmail.com

Kontaktperson:
Ellinor Phil
Tlf. 476 17 526
E-post: erllinorpihl@gmail.com

Kontakt

E-post: lillesand@mentalhelse.no

Org.nr:
994069640

Kontonummer:
2850.11.44942

Organisasjonsrådgiver:
Hanne Karine Nordstedt
940 93 662
E-post: hanne@mentalhelse.no