Mental Helse Lillesand

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon eller ønsker å bidra til for eksempel aktiviteter i Mental Helse Lillesand.

Styret

Leder:
Grethe Bygland
Tlf. 416 85 513
E-post: lillesand@mentalhelse.no

Kasserer:
Ellinor Phil
Tlf. 476 17 526

Øvrige styremedlemmer:
Sekretær: Anne Augland
Styremedlem: Bente Dressen
Styremedlem: Trine H Bergstrøm
Styremedlem: Else Marie Holm
Vara: Janice Flaathe
Vara: Paul Ribe

Kontakt

E-post: lillesand@mentalhelse.no

Postadresse:
Mental Helse Lillesand
Postboks 62
4791 Lillesand

Org.nr:
994069640

Kontonummer:
2850.11.44942

Organisasjonsrådgiver:
Brita Brekke
Tlf: 940 93 662
E-post: brita@mentalhelse.no