Mental Helse Skjervøy

Mental Helse Skjervøy er et lokallag av Mental Helse Troms.

Kontakt

Leder
Inger Bolstad
Strandveien 59
9180 Skjervøy

E-post: skjervoy@mentalhelse.no

Mob.: 99259379

Org.nr.:
991 967 974
Kontonr.:
4740.11.86375

Organisasjonsrådgiver:
Aina Kaupang
Tlf: 980 50 900
E-post: aina@mentalhelse.no