Mental Helse Tromsø

Mental Helse Tromsø er et lokallag i Mental Helse Troms

Styret

Leder:
Merethe Saga Lønnum

Kasserer:
Ole-Marius Minde Johnsen

Styremedlem:
Mona C.S. Åkvik

Styremedlem:
Lars-Vegar Berg Pettersen

Styremedlem:
Hanne Grethe Johansen

Styremedlem:
Marthe C. Hansen

Kontakt

Leder:
Merethe Saga Lønnum

Adresse:
Mental Helse Tromsø
c/o Merethe S. Lønnum
Trollringen 66
9018 Tromsø

Tlf: 915 36 078

Tromso@mentalhelse.no

Organisasjonsnummer: 983 874 037

Kontonummer: 4750 27 07422

Organisasjonsrådgiver: Aina Kaupang

aina@mentalhelse.no
Tlf: 98050900