Mental Helse Lindesnes

Mandal, Lindesnes og Marnardal kommune ble 1.1.2020 slått sammen til èn kommune. Nytt navn er Lindesnes kommune.

Mental Helse Mandal ble stiftet 14.02.2007, ved årsmøtet i 2009 ble det bestemt at Lindesnes ville slå seg sammen med Mandal og dermed ble navnet endret til Mental Helse Mandal og Lindesnes.

Lokallaget har to møter i halvåret som er åpne for medlemmer og andre som interessert i psykisk helse. Vi arrangerer sommerfest og julebord for medlemmene og er med i andre fellesarrangement som Mental Helse Agder tilbyr.

Mandal-seminaret som holdes årlig i november, og der er vi med som arrangører. Seminaret har fokus på at erfaringskunnskap er like viktig som fag.

Brukermedvirkning er et viktig felt derfor ønsker Mental Helse Mandal og Lindesnes seg flere medlemmer. Vi har så mye som skulle vært gjort, men trenger flere hoder og hender. Vi er åpne for nye tanker og idéer for å spre åpenhet om psykisk helse og bli et enda bedre lokallag.

Mental Helse Mandal og Lindesnes holder følgende aktiviteter:

Åpent Hus:
Har du lyst til møtes? på Orelunden Dagsenter adr. Søren Jaabekksvei 60c, 4515 Mandal hver siste tirsdag i måneden fra kl 18.00! Her har vi sosial samling, og koser oss med kaffe/te og frukt.

Styret

Styreleder:
May Britt Holte
Tlf. 91159798
E-post: maybholte@gmail.com

Kasserer:
Anne kristine Horpestad
Tlf.: 40285460
E-post: annehorpestad@gmail.com

Styremedlem
Åse J Abrahamsen
Tlf: 90688001
E-post: aaabrah@online.no

Styremedlem:
Solveig Larsen

Styremedlem
Gry Wiblemo
Tlf: 95797855

Styremedlem
Bodil Opstad
Tlf: 91177582

Kontakt

Mental Helse Mandal og Lindesnes
c/o May Britt Holte
Åsmund Vinjesgate 1a
4517 Mandal

E-post: lindesnes@mentalhelse.no

Org. nr.:
990 994 773

Kontonummer:
2801.16.88332

Organisasjonsrådgiver:
Erik Fransson
Tlf: 940 93 662
E-post: erik.fransson@mentalhelse.no