Mental Helse Mandal og Lindesnes

Mental Helse Mandal ble stiftet 14.02.2007, ved årsmøtet i 2009 ble det bestemt at Lindesnes ville slå seg sammen med Mandal og dermed ble navnet endret til Mental Helse Mandal og Lindesnes.

Vi prøver å ha to møter i halvåret som er åpne for alle som interessert i psykisk helse. Vi jobber med:
Åpenhet
Folkehelse
Tvang
Pårørende
Brukermedvirkning
Høringer og uttalelser
Program og vedtekter

Mental Helse Mandal og Lindesnes ønsker flere medlemmer.
Vi er åpne for nye tanker og idéer for å spre åpenhet om psykisk helse og bli et enda bedre lokallag.

Mental Helse Mandal og Lindesnes har følgende aktiviteter:

Kjøkkenprat:
Vi møtes hver mandag kl 11-13 på Stedet (over Fretex i Mandal sentrum). Her prater vi sammen om livet og ulike psykiske tema. Vi spiser også et enkelt brødmåltid sammen. Ta gjerne kontakt med Wenche (41 44 51 78) eller Åse (906 80 187).

Åpent Hus:
Vi møtes hjemme hos Wenche i Gonnarsheia 2, 4517 Mandal hver siste onsdag i måneden kl 19.00! Her har vi sosial samling, og koser oss med kaffe/te og frukt.

Styret

Leder:
Aase J. Abrahamsen
Tlf.: 906 80 187

Sekretær:
May Britt Holte
Tlf.: 911 59 798
e-post: maybholte@gmail.com

Kasserer:
Jorun J. Leland
Tlf.: 911 44 343
E-post: leljo67@gmail.com

Styremedlem:
Wenche Larsen Gundersen
Tlf. 41 44 51 78
E-post: lmajwl77@gmail.com

Styremedlem:
Karin Hellekjær
Tlf. 948 89 635

Kontakt

Mental Helse Mandal og Lindesnes
Søren Jaabæksveien 60 C
4515 Mandal

E-post: mandal@mentalhelse.no
Tlf. 906 80 187

Org. nr.:
990 994 773

Kontonummer:
2801.16.88332