Mental Helse Holmestrand

Mental Helse Holmestrand er lokallag for nye Holmestrand kommune og innbefatter medlemmer i Hof og Sande. Lokallaget har diverse aktiviteter og reiser på turer. Vi har medlemstreff siste onsdagen i mnd. Adresse: prestegårdsalleen 23 i Sande.

Styret

Leder: Heidi Maurstad
Nestleder Hanne Fredriksen
Kasserer: Kristine Flåtten
Sekretær: Nina Hordnes
Styremedlem Line Berg

Varamedlemmer
Turid Løvendal
Elisabeth Jalland

Kontakt

Leder:
Heidi Maurstad
Tlf: 97615606
E-post:
holmestrand@mentalhelse.no

Postadresse:
Vollsåsen terrasse 28,
3086 Holmestrand

Organisasjonsnummer: 993 350 648
Kontonummer: 1506 19 10457

Organisasjonsrådgiver:
Jonas Ørnes Andersen
Tlf: 929 76 395
E-post: jonas@mentalhelse.no