Mental Helse Halden

Kontaktperson i Mental Helse Halden er: Reidun Raknerud Andersen
Mobil: 91634557

Eller ta Kontakt med:
jonas@mentalhelse.no, eller halden@mentalhelse.no

Lokallaget til Mental Helse Halden er et tilbud for alle mennesker med
psykiske utfordringer, pårørende og andre interesserte. Laget skal jobbe for at
alle skal ha en best mulig psykisk helse og skape en arena for sosialt fellesskap
og andre aktiviteter.

Lokallagets styre ble enstemmig valgt på årsmøtet 2020. Dagens styre har medlemmer
med solide kunnskaper og lang erfaring fra Mental Helse. Noen ressurs-
sterke styremedlemmer er blitt rekruttert.

Lokallaget møtes (om mulig) på Frivilligsentralen i Halden i Violgata 14.

Styret

Kontaktperson Reidun Raknerud Andersen
Tlf: 91634557, e-post: reidun.r.a@dukamail.no

Kontakt

Mental Helse Halden

Organisasjonsnummer: 911 825 198
Kontonummer: 1030.13.03012

Organisasjonsrådgiver:
Jonas Ørnes Andersen
Tlf: 929 76 395
E-post: jonas@mentalhelse.no