Mental Helse Oppdal

Mental Helse Oppdal arrangerer forskjellige aktiviteter og sosiale sammenkomster gjennom året, med mål om å gi alle en mulighet for et samlingspunkt og sosial interaksjon. For eksempel åpen dag i høytider og tilstelninger enkelte lørdager.

Styret

Kontaktperson og leder:
Per Martin Solli
Nestleder:
Jan Gisle Westby
Sekretær:
Cherry Christin Hestnes
Kasserer:
Eirin Yvonne Eriksen
Styremedlem:
Roger Spigseth
Styremedlem:
Mona Bøkseth

Valgkomité:
Monika Lillian Sørland og Randi Thorsø

Kontakt

Kontaktperson og leder:
Cherry Christin Hestnes
Høgmovegen 41
7340 Oppdal

Mob.: 454 88 695
e-post: oppdal@mentalhelse.no

Org.nr.:
993 257 125
Kontonr.:
4266 39 32149

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
soh@mentalhelse.no
976 86 279