Mental Helse Trondheim

Mental Helse Trondheim har åpent treffsted i Kjøpmannsgata 5
Vi har begrenset åpningstid i forhold til det vi hadde før landet ble rammet av smitte av virus covid19

Tirsdag, lørdag og søndag åpner vi kl.16:00
de andre dagene er treffstedet åpent fra kl.18:00

Vi er i et samarbeid med Trondheim kommune om betydningen av å holde et rusfritt møtested åpent
Når du besøker treffstedet vil du bli spurt om du har symptomer på sykdom, eller har vært i kontakt med noen som er blitt syke.
Du har et ansvar for å informere oss om helsetilstanden din, og de du omgås.
Vi forholder oss til de anbefalingene myndighetene annonserer.

Ta gjerne kontakt med oss eller fylkeslaget om du lurer på noe.

Kontakt

Postadresse:
Kjøpmannsgata 5
7013 Trondheim
e-post: trondheim@mentalhelse.no
mob.tlf.: (465 11 909) 958 36 607

Kontonr.:
1503 48 78134

Org.nr.:
983 569 730
(Mental Helse Trondheim ble stiftet 29.01.1987)

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
soh@mentalhelse.no
+ 47 976 86 279

Filer

22. apr 2021 Trondheim

Årsmøte for 2021

Mental Helse Trondheim innkaller til årsmøte for 2021 Torsdag 29.april kl.18:00

blad
1. nov 2020 Trondheim

Årsmøte for 2020

Mental Helse Trondheim innkaller til årsmøte for 2020 lørdag 28.november kl.18:00

P2253689ab l
15. mar 2020 Trondheim

Åpent treffsted i påska 2020

Under forutsetning av at smittesituasjonen i forhold til “corona-viruset” kommer under kontroll,
holder Mental Helse Trondheim åpent treffsted i Kjøpmannsgata 5 i påske.

P2253725aa l
15. mar 2020 Trondheim

Virus og smittebegrensning

For å imøtekomme myndighetenes retningslinjer, og vedtak fra Mental Helse sentralt;
Mental Helse Trondheim holder ikke åpent treffsted i Kjøpmannsgata 5 på ubestemt tid.

Forskning
27. feb 2020 Trondheim

Vil du delta i forskningsprosjektet

«Hvordan kan vi best forebygge selvmord?»
I Norge har vi hatt over 20 år med omfattende statlig finansiert innsats for å forebygge selvmord. På tross av dette har forekomsten av selvmord holdt seg relativt stabil.

Sam 5648aa
12. feb 2020 Trondheim

Selvmord; hvorfor er det en løsning?

Vet du noe som andre bør vite? Hvorfor er det så mange som velger å slutte å leve?
Kjenner du til grunner eller årsaker til at mennesker velger bort livet, og samværet med oss? Eller vet du noe om hva som virker inn på at livet blir for vanskelig?
Kjenner du noen som har valgt å fortsette å leve, til tross for at tanken om selvmord har vært aktuell?

null
2. mai 2019 Trondheim

Fellesmøte i KFU (Kommunalt råd for nedsatt Funksjonsevne)

Mental Helse Trondheim deltar på KFU sitt fellesmøte med 3 representanter. Vi har meldt 2 saker, med spørsmål til Trondheim kommune.
Lavterskel døgntilbud om samtale ved vanskelige tanker og utfordringer
Engasjement og stimulans på sykehjem

null
5. apr 2019 Trondheim

Dialog med politiske parti før valget til høsten

Mental Helse Trondheim ble invitert av Arbeiderpartiet i Trondheim til et dialogmøte om viktige tema/saker til en ny periode med politisk styring i Trondheim kommune.

null
29. mar 2019 Trondheim

God helsehjelp, hvem tar ansvaret?

Må du sjekke flere ganger om du har låst ytterdøra? Er du usikker på om du slo av TV-en før du gikk? Er du sikker på at du trakk ut støpslet til strykejernet?
Kan du finne noen som kan hjelpe deg med dette?

null
14. mar 2019 Trondheim

Årsmøte i Mental Helse Trondheim

Velkommen til årsmøte for Mental Helse Trondheim!
torsdag 11.april kl.18:00
Kjøpmannsgata 5
Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighetsorgan. Medlemmer i lokallaget som er registrert med betalt medlemskap i medlemsregisteret, eller kan vise kvittering for betalt medlemskap for 2019; har tale-, forslags-, og stemmerett på årsmøtet.