Mental Helse Melhus

Mental Helse Melhus er et lokallag av Mental Helse i Trøndelag. Melhus kommune har ca 17 000 innbyggere, og strekker seg fra Øysand i nord til Haga bru, nord for Støren.

Mental Helse Melhus har i samarbeid med Røde Kors omsorg, psykisk helse og rus i Melhus kommune og Idrettsveien åpent treffsted I PARTALLSUKER onsdag kl.13.00-15.00 på Frivilligsentralen/ Kroa.
ODDETALLSUKER har vi aktivitetskveld kl.18.00 – 20.00
Dette er åpent for alle sammen, så ta med en venn og kom.

Styret

Styret vårt består av:
Leder: Tove-Mette Valen
Nestleder: Ståle L. Gråbak
Kasserer: Nils Magne Røstum
Styremedlem: Vårin Sørmeland
Styremedlem: Siv Oline Bjørnvåg

Kontakt

Leder
Tove-Mette Valen
Tlf: 41 23 43 97
e-post: Melhus@mentalhelse.no

Mental Helse Melhus
Åsvegen 399
7224 Melhus

Kontonr.:
4230 57 97280
Org.nr.:
995 068 974

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
soh@mentalhelse.no
976 86 279