Mental Helse Melhus

Mental Helse Melhus er et lokallag av Mental Helse i Trøndelag. Melhus kommune har ca 16 000 innbyggere, og strekker seg fra Øysand i nord til Haga bru, nord for Støren.

Mental Helse Melhus har sine aktiviteter og kreativt verksted på Frivillighetssentralen.
Vi har åpen kaffe en onsdag i måneden, og en dag med kreativt verksted.
All informasjon om disse aktivitetene vil bli lagt ut på vår facebookside og i kalenderen her på hjemmesiden vår

Styret

Styret vårt består av:
Leder: Tove-Mette Valen
Nestleder: Vårin Sørmeland
Kasserer: Nils Magne Røstum

Kontakt

Leder
Tove-Mette Valen
Tlf: 41 23 43 97
e-post: Melhus@mentalhelse.no

Mental Helse Melhus
Åsvegen 399
7224 Melhus

Kontonr.:
4230 57 97280
Org.nr.:
995 068 974

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
soh@mentalhelse.no
976 86 279