Det er opprettet et interim-styre i Kragerø. Interim-styret fungerer fram til det blir valgt et ordinært styre på kommende årsmøte. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av februar. Dersom du ønsker å bidra med noe sammen med oss er det bare å ta kontakt.

Kontakt

Mental Helse Kragerø
Kontaktperson:
Kine Aune
Ekorntoppen 19
3790 Helle

Mob: 954 22 770
e-post: kragero@mentalhelse.no

Organisasjonsrådgiver:
Jonas Ørnes Andersen
Tlf: 929 76 395
E-post: jonas@mentalhelse.no