Mental Helse Mental Helse Indre Østfold og Marker

Det er etablert lokallag med de samme grensene som den nye storkommunen får og lokallagets navn er Mental Helse Indre Østfold og Marker. Styret er en engasjert gjeng, som har startet opp arbeidet og er godt i gang med aktiviteter og turer i lokallaget.
To hovedsaker vi brenner for er å rekruttere medlemmer til å delta i våre sosiale sammenkomster, og vil være tilstede på arrangementer av ulike art i tiden som kommer.

Vi har medlemsmøter 1 gang pr. mnd og avholder styremøter 1 gang pr.mnd.

Styret

Leder
Anne Camilla Hermansen
Tlf: 454 84 601

Nestleder
Anneli Sætran Krog

Kasserer
Håvard Slupstad

sekretær
Bjørn Stian Ervik

Styremedlem
Ann Elisabeth Langeid

Kontakt

Anne Camilla Hermansen
Mail. ostfold.indre@mentalhelse.no
Tlf: 454 84 601

Organisasjonsrådgiver:
Barbro Aas
Tlf: 901 02 844