Styret

Leder: Bente Eng
Nestleder: Tage Kjelstad Sandbakken
Kasserer: Kirsti Furustad
Sekretær: Inger Korsvedt
Styremedlem: Kenneth Aker Strømnes
Styremedlem: Grethe Schneider Ringnes
Styremedlem: Lisbeth Borgersen Jensen
Varamedlem: Inger Marie Løken

Kontakt

Leder: Bente Eng
Tlf: 922 49 398
E-post: larvik@lokallag.mentalhelse.no

Organisasjonsnummer: 989 118 145
Bankkonto: 2510 22 92963

Organisasjonsrådgiver
Jonas Ørnes Andersen
Tlf: 929 76 395
E-post: jonas@mentalhelse.no