Mental Helse Verdal

Mental Helse Verdal er et lokallag i Trøndelag, og ble første gang etablert i 24.09.2008. Lokallaget ble reetablert 2.11.2021.

Kontakt

Leder
Beate Moksnes

Nestleder
Hilde Brenne

Sekretær
Thea Berre

Kasserer
Gurlig Berre

Styremedlem
Karin Olsen Høstland
Alexander Daniel Johansen

Revisor
Nathanial Govender

E-post: verdal@lokallag.mentalhelse.no
Mob: 932 79 789

Mental Helse Verdal
c/o Beathe Moksnes
Leklemsåsen 72
7655 VERDAL

Org.nr
993 934 348
Kontonr.:
4213 32 72474

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
Tlf: 976 86 279
E-post: shage@mentalhelse.no