Mental Helse Eidsvoll og Hurdal

HYGGEKVELD
på Gladbakk Aktivitetssenter på Råholt torsdag 19. mai kl. 18.00
Sissel Viken vil snakke om Selvhjelpsgrupper. Hva er det? Hvordan fungerer disse? Hva snakker en om når gruppen samles? MÅ en snakke så mye.
Sissel snakker og forteller og svarer på spørsmål.
Vi skal også ha sang ved Hilde med tonefølge. Vi skal ha kaffe med noe til, prate, og ha det trivelig, ikke minst bli kjent.
Velkommen!

Hilsen Styret.

Styret

Leder: Bjørg Bakken
Sekretær: Einar Madsen
Kasserer Widar Engebretsen
Styremedlemmer: Sissel Viken

Mental Helse Eidsvoll og Hurdal startet opp igjen høsten 2018 etter noen år uten aktivitet.
Lokallaget vårt har som ambisjon at våre aktiviteter og møteplasser skal skape en god og trygg arena for medlemmene, men også for andre som synes at dette er så bra at de vil bli medlem.
Vi ønsker at alle skal bli kjent, trives og ha gode opplevelser sammen.
Ta gjerne kontakt hvis du/dere vil være med på aktiviteter. Eller bare kom innom annonserte tilstelninger.
Hilsen Styret

Kontakt

Mental Helse Eidsvoll Hurdal
E-post: eidsvoll.hurdal@lokallag.mentalhelse.no
Tlf: 95261663

Organisasjonsrådgiver:
Jonas Ørnes Andersen
Tlf: 929 76 395
E-post: jonas@mentalhelse.no