Mental Helse Båtsfjord

Mental Helse Båtsfjord er et lokallag av Mental Helse Finnmark. Båtsfjord kommune ligger på nordsida av Varangerhalvøya og har sine nåværende grenser fra 1964 da østlige deler av Båtsfjord ble overført til Vardø kommune.

Styret

Leder
Herbjørg Bolle
Tlf: 482 24 249

Kontakt

Leder
Herbjørg Bolle
Tlf: 482 24 249

Org.nr.:
911 707 535

Kontonr.:
4930 10 20944

Organisasjonsrådgiver:
Aina Kaupang
aina@mentalhelse.no
Tlf 40039492