Mental Helse Hammerfest og Kvalsund

Styret

Leder
Aslaug Vestgård Frisk
Telefon: 984 21 908

Nestleder
Unni Fredriksen

Styremedlem
Anne K. Johansen

Styremedlem
Birgitte Joki

Kontakt

hamkva@mentalhelse.no
Myrveien 19
9612 Forsøl

Org.nr.:
996 319 377
Kontonr.:
4910 25 55251

Organisasjonsrådgiver:
Aina Kaupang
Telefon:980 50 900