Mental Helse Måsøy

Mental Helse Måsøy ble stiftet 19. september 2006 – og har siden da hadde mange aktiviteter for sine medlemmer, som ukentlig fast møteplass på kommunens dagtilbud, temakvelder, marked, grillkvelder, julebord m.m. Lokallaget har etterhvert fått plass i kommunalt råd; Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, og samarbeider med kommunale tjenester og andre frivillige om markering av Verdensdag for psykisk helse.

Styret

Leder
Monica Isobel Glenna

Styremedlem
Vårin Ayari

Styremedlem
Hege Jørgensen

Styremedlem:
Mette Olsen

Styremedlem:
Janne Amundsen

Styremedlem:
Gudleif Godtfred Kristiansen

Kontakt

Mental Helse Måsøy
c/o Monica Isobel Glenna
Strandgata 158
9690 Havøysund

masoy@mentalhelse.no

Telefon:
40604393

Org.nr.:
997 026 861

Kontonr.:
4910 10 66737

Organisasjonsrådgiver:
Aina Kaupang
aina@mentalhelse.no
Tlf: 98050900