Mental Helse Måsøy

Mental Helse Måsøy ble stiftet 19. september 2006 – og har siden da hadde mange aktiviteter for sine medlemmer, som ukentlig fast møteplass på kommunens dagtilbud, temakvelder, marked, grillkvelder, julebord m.m. Lokallaget har etterhvert fått plass i kommunalt råd; Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, og samarbeider med kommunale tjenester og andre frivillige om markering av Verdensdag for psykisk helse.

Styret

Leder
Marit Laursen
E-post: masoy@mentalhelse.no

Styremedlem
Vårin Ayari

Styremedlem
Hanne Mathisen

Kasserer:
Mette Olsen

Kontakt

Leder
Marit Laursen
99279861
E-post" Mental Helse Måsøy"
9690 Havøysund

Org.nr.:
997 026 861

Kontonr.:
4910 10 66737

Leder i Finnmark fylkeslag:
Leder: Torhild Ackermann
Brattliveien 73
9910 Bjørnevatn
Tlf: 91804807
finnmark@mentalhelse.no

Organisasjonsrådgiver:
Aina Kaupang
aina@mentalhelse.no
Tlf: 40039492