Mental Helse Porsanger

Velkommen til oss!
Mental Helse Porsanger er et lokallag av Mental Helse Finnmark,
vi er en av Norges største kommuner i utstrekning,
og er landets eneste offisielt trespråklige kommune (norsk,samisk og kvensk)

Kontakt

Mental Helse Porsanger
Leder: Eli Haaland
Bjørneveien 17
9700 Lakselv

Tlf: 97652374

email: porsanger@mentalhelse.no

Org.nr.:
991 081 208

Kontonr.:
4910 11 58135

Organisasjonsrådgiver:
Aina Kaupang
aina@mentalhelse.no
Tlf: 980 50 900