Mental Helse Porsanger

Velkommen til oss!
Mental Helse Porsanger er et lokallag av Mental Helse Finnmark,
vi er en av Norges største kommuner i utstrekning,
og er landets eneste offisielt trespråklige kommune (norsk,samisk og kvensk)

Mental Helse Porsanger har pr juli-19, drøye 50 medlemmer, og mer enn 300 følgere på Facebook. :)

Vi driver en brukthandel, og uformelt sosialt treffsted midt i Lakselv sentrum,
hver mandag og torsdag 11:00-16:00

Etter sommeren planlegger vi å ha åpent møtested/kafé 1-2 ganger i måneden fast, avhengig av hvor mange frivillige vi får til å stille opp.

Styret

Leder:
Gøril Hvidsten
Tlf: 94495073 (priv.) /94826373 (MHPorsanger)

Kasserer:
Marit Dahl Sivertsen

Sekretær:
Sigdis Olsen

Styremedlemmer:
AmaliePersen

Ranveig Olsen

Marie Olsen

Erna Ottesen

Sissel Goodgame

Eli Haaland

Varamedlemmer::
Øyfrid Haugli

Solbjørg Henningsen

Eva Vårvik

Kontakt

Mental Helse Porsanger
Leder: Gøril Hvidsten
Sarpollaringen 1b
9700 Lakselv

Tlf: 94826373 / 94495073

Besøksadresse:
Mental helses bruktmarked
Torget
9700 Lakselv

Postdresse:
c/o Marit Dahl Sivertsen
Gåradak
9710 Indre Billefjord

email: porsanger@mentalhelse.no

Org.nr.:
991 081 208

Kontonr.:
4910 11 58135

Organisasjonsrådgiver:
Aina Kaupang
aina@mentalhelse.no
Tlf: 400 39 492