Mental Helse Ringsaker

Mental Helse Ringsaker er ett lokallag av Mental Helse i Hedmark.
Fast aktivitet: hver tirsdag fra 10.00 til 14.00 på Frivilligsentralen i Brumunddal – sosialt samvær, med prat, spill og kaffe.

Styret

Styret består av:
Leder: Rolf Larsen
Nestleder: Vigdis Lien
Sekretær: Robert Larsen
Kasserer: Mari Langdalen
Styremedlem: Bente Furuseth
Styremedlem: Gunn Hilde Vesterli
Styremedlem: Lillian Holm
Styremedlem: Tom Erik Eliassen
1. varamedlem: Elisabeth Nordal Melgård
2. varamedlem: Elin Franzen

Kontakt

Leder
Rolf Larsen
tlf. 918 40 227
e-post: ringsaker@mentalhelse.no


Mental Helse Ringsaker

Postboks 277
2381 Brumunddal
Kontoradresse:
Sjurstuvegen 2B, 2383 Brumunddal

Org.nr.:
985 907 528
Kontonr.:
1822 13 61446

Organisasjonsrådgiver
Sølvi Hagen
976 86 279
E-post: soh@mentalhelse.no