Mental Helse Stange

Mental Helse Stange er et lokallag av Mental Helse i Hedmark.

Styret

Leder Bente M. Furstrand
Nestleder Marianne Kristoffersen
Kasserer/sekretær Tove Dyresen
Styremedlem Geir Rønning
Styremedlem Kjell Arne Frenning
Styremedlem Wenche Iren Roland

Vara Lajla Svartbekk

Kontakt

Leder
Bente M. Furstrand
Tel: 41 55 74 01

Nesteder
Marianne Kristoffersen
Tel: 47 02 75 89

e-post: stange@mentalhelse.no
Adr.: Sole
2335 Stange

Kontonr.:
1813 12 30407
Org.nr.:
983 521 525

Organisasjonsrådgiver
Sølvi Hagen
976 86 279
E-post: soh@mentalhelse.no