Mental Helse Meland

Mental Helse Meland holder til i Sjursehuset, Havnevegen 66 på Frekhaug.

Mer info om aktiviteter som vi har, gå inn på våre Facebook side Sjursehusets Venner.

Styret

Leder:
Anne K. Bognøy
Tlf. 484 08 092

Kontakt

Mental Helse Meland
Anne K. Bognøy
Tlf. 484 08 092
E-post: meland@mentalhelse.no

Org. nr.:
992 469 897

Kontonummer:
3632.55.41436

Organisasjonsrådgiver:
Siri Bråtane
Tlf: 900 88 649
E-post: brata@mentalhelse.no