Mental Helse Gjerdrum

Mental Helse Gjerdrum er et lokallag av Mental Helse i Akershus. Lokallaget har jevnlig møter og aktiviteter, og vurdere også et tettere samarbeid med andre organisasjoner som driver helseforebyggende arbeid.

Styret

Leder
Marianne Lindal
Tlf: 936 58 774

Sekretær
Ruth Ågren Berge

Kasserer
Berit Moseng

Styremedlemmer
Nathalie Holaker
Anne Grethe Severinsen

Varamedlem
Bjørg Haug

Kontakt

Mental Helse Gjerdrum
E-post: gjerdrum@mentalhelse.no
Tlf: 936 58 774

Organisasjonsrådgiver
Jonas Ørnes Andersen
Tlf: 929 76 395
E-post: jonas@mentalhelse.no