Mental Helse Skodje/Ørskog

Mental Helse Skodje/Ørskog er et lokallag av Mental Helse i Møre og Romsdal. Lokallaget ble stiftet 30. oktober 2012, og dekker Skodje og Ørskog i Ålesund kommune.

Styret

Leder :
Ingeborg Steffensen
mob.: 98 40 71 14
Nestleder:
Nils-Inge Holm

Øvrige styremedlemmer:
Helene Tveida
Aase Birgit R. Holm
Anne-Lise M. Tellnes

Kontakt

Leder :
Ingeborg Steffensen
mob.: 98 40 71 14

Mental Helse Skodje/Ørskog
Adr.: Skodjevegen 371,
6260 Skodje

Kontonr.:
3910 46 37357
Org.nr.:
911 738 910

Organisasjonsrådgiver:
Sølvi Hagen
+ 47 97 68 62 79