Jason dent wnvglwgmcag unsplash
30. sep 2021 Mental Helse Viken

Mental Helse Viken er etablert

Helgen 21. – 22. august var 80 medlemmer samlet i Drammen, da Mental Helse Viken omsider ble etablert. Det skjedde i forlengelse av årsmøtene til Mental Helse Øst og Mental Helse Viken (Akershus og Buskerud). På programmet stod ordinære saker som budsjett og handlingsplan, men bestod også av innledere som både fylkesordføreren og assisterende statsforvalter. Det er et høyest motivert nyvalgt fylkestyre som står klare til å påta seg denne jobben.

Fylkesordfører på besøk

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) fremhevet «samarbeid» som særlig viktig i sin hilsen til delegatene og roste Mental Helse sitt gode arbeid innen blant annet lavterskeltilbud i kommunene: «Med Ung Arena, og samarbeidet dere har med kommunene, får ungdommen et godt tilbud som er tilpasset dem». Viken fylkesting har nylig også bevilget 2 millioner kroner til Mental Helse for utvidelse av lavterskeltilbud for ungdom i Viken, og Rybgerg kunne meddele at han gledet seg til å se resultatene av denne innsatsen fremover.

Stort fylkeslag

Mental Helse Viken blir et stort fylkeslag med over 1600 medlemmer og 25 lokallag. Det strekker seg over et stort geografisk område, men det nye styret er svært motivert til å påta seg jobben. I prosessen frem mot sammenslåingen har de vært opptatt av at interessene til alle de tre gamle fylkene blir ivaretatt, og har jobbet ut ifra en intensjonsavtale som sørger for at styret består av kandidater fra alle de gamle fylkene og at handlingsplanen gjenspeiler storfylkets behov.

Les Viken fylkeskommunenes sin nyhetssak om sammenslåingen

Her kan du se hele det nye styret

Her kan du se protokoll fra årsmøtene

Flere saker fra Mental Helse Viken