Father and son gb6285e43b 1920
21. jan 2022 Mental Helse Viken

Å ta seg frem i livet

Å ta seg frem i livet – når en forholder seg til psykiske helseutfordringer
24. januar og 7. februar

Program

24. januar: Tvangslidelser
Informasjon om fire dagers OCD behandling.
Lola Uvsbakk , Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, teamleder OCD teamet, DPS Nedre Romerike

7.2: Bipolar lidelse type 1 og 2
Berit Oust, psykologspesialist, og Helga Fjørtoft, overlege/seksjonsleder.

Gjennom disse informasjonskveldene ønsker vi å øke kunnskapen og forståelsen for psykiske lidelser for alle som har interesse av temaet.

Praktisk informasjon
Det vil i tillegg til faglig informasjon fra foredragsholderne være et innlegg fra helsepersonell, pasient/bruker og pårørende.
Det er satt av god tid til spørsmål og svar.
Vi serverer kaffe og te.
Arrangementet er gratis.
NB: vi tar forbehold om eventuelle endringer dersom smittesituasjonen skulle endre seg.

Flere saker fra Mental Helse Viken