Tulips g75007b301 1920
18. mar 2022 Mental Helse Viken

Innkalling til årsmøte Viken 30.04.2022, oppdatert 11.04.2022

30.04.2022 er det nytt årsmøte for Mental Helse Viken.
I år vil møte finne sted på Olavsgaard Hotel fra kl 10:30

Påmelding til: viken@studieleder.mentalhelse.no innen torsdag 7 april. Husk
allergi/behov og om man trenger overnatting-innenfor reglene. Og e-post
adresse for utsendelse av papirer.

Det er god plass inne og gratis parkering og buss-sentral rett ved siden av..

https://www.olavsgaard.no/

Da er det tid for nytt årsmøte for Viken.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret senest 2 april. (4 uker i henhold til frister). Innmeldte saker må være behandlet av styret før årsmøtet.
Det er vedtatt at årsmøte gjennomføres med delegater. Delegatene skal ha blitt valgt på lokallagene sine årsmøter- i henholdt til fordeling.
Øvrige medlemmer har tale og forslagsrett på møte. Disse må også melde seg på og oppgi at de ikke er delegater. (dette pga plass og mat bestilling).
Se vedlegg for program og mer informasjon.

Flere saker fra Mental Helse Viken