null
12. apr 2019 Mental Helse Nordland

Nytt styre i Mental Helse Nordland

Sist helg ble det gjennomført årsmøte i Mental Helse Nordland på Thon Hotel Nordlys i Bodø.

Til sammen var vi 35 stykker til stede, fordelt på delegater og observatører fra MH Bodø, MH Brønnøy, MH Hemnes, MH Vefsna, MH Søndre Salten, MH Vågan, MH Saltdal, MH Øksnes og MH Sortland. I tillegg var valgkomitéen, fylkesstyret, organisasjonsrådgiver Aina Kaupang og Vibeke Karlsen fra sentralstyret i Mental Helse tilstede. Det var 20 stemmeberettigede tilstede under årsmøtet.

Vi hadde fire innsendte saker som ble behandlet av årsmøtet, angående egne sider til lokallagene på den nye nettsiden, medlemsregister/min side, økning av honorar til fylkesstyret og felles regnskapsprogram. Disse sakene, og resten av årsmøtesakene kan du lese mer om her: https://mentalhelse.no/lokalnyheter/101-nordland/53-arsmote-mental-helse-nordland-2019. Der ligger også den signerte årsmøteprotokollen.

Det ble valgt et nytt styre, og styret i Mental Helse Nordland ser nå slik ut:

Leder: Tonje Christina Kristoffersen
Nestleder: Ruth Pedersen
Kasserer: Vibeke Karlsen
Sekretær: Eva Elisabeth Kanck Sjøvold
Styremedlem: Ståle Nordlund
Styremedlem: Karl Johnny Karlsen
1.vara: Andreas Lund
2.vara: Zoy Lillegård
3.vara: Sissel Andreassen

Solveig Nielsen, Arild Amundsen, Roger Hegglund og Jorunn Larsen gikk ut av styret, og vi takker for den flotte innsatsen de har gjort!

Vi i styret i Mental Helse Nordland, sammen med alle våre flotte lokallag, ser frem mot å jobbe videre for at alle skal ha en best mulig psykisk helse!

Zoy lillegård var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Flere saker fra Mental Helse Nordland