Images (2)
14. feb 2022 Mental Helse Nordland

ÅRSMØTE 2022

Årsmøte i MH Nordland vil først bli lørdag 21.mai-22.
Innkallingen ligger nå som vedlegg :)
DET ER FINT OM LOKALLAGENE HAR MED SEG GEVINST TIL LODDSALGET UNDER MIDDAGEN LØR. KVELD :) :)

Årsmelding, regnskap, balanse, revisors beretning og dagsorden ligger under vedlegg.
Valgkomiteens ligger også her nå, men dere ser at det ikke er kommet forslag på ny valgkomite`- så dette kan dere tenke over og komme med forslag på !

Årsmøte MHN 21.05.22.
Papirer vil bli lagt ut her i god tid før møtet.
Alt av info vil komme i innkallingen. Er det noe dere ut over det lurer på må dere bare sende en mail og spørre, så skal vi svare så godt vi kan.
Husk at delegater må være valgt på lokallagets årsmøter.
Lykke til på deres årsmøter, og så sees vi i Mai.

Flere saker fra Mental Helse Nordland