Det nye styret 2022
21. mai 2022 Mental Helse Nordland

Nytt fylkesstyre valgt på årsmøtet 21.mai-2022

Leder: Vibeke Karlsen
Nestleder: Ruth Pedersen
Kasserer: Zoy Lillegård
Sekretær: Eva E.K. Sjøvold
Styremedlem/ Studieleder: Karl Johnny Karlsen
Styremedlem: Arild Amundsen
1. Vara: Øystein Nordhuus
2. Vara: Randi Ingebrigtsen
3. Vara: Sissel Andreassen

Vi takker for tilliten, og ønsker det beste for MH Nordland.

Flere saker fra Mental Helse Nordland