Møte
1. mar 2019 Mental Helse Nordland

Protokoll styremøter 2019

Her ligger protokollene for Mental Helse Nordlands styremøter i 2019.

§21.5 i Mental Helses vedtekter sier:
“Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal godkjennes på neste styremøte. Godkjente styremøteprotokoller skal sendes eller gjøres tilgjengelig for lokallagene i fylket.”

Altså vil protokollen fra våre styremøter først legges ut her på nettsiden etter at de er godkjent på neste styremøte.

Flere saker fra Mental Helse Nordland