Christmas candle snowman with lights size large
18. des 2018 Mental Helse Nordland

Julebrev 2018

Her kommer det en liten julehilsen og litt informasjon fra Mental Helse Nordland.

Vi startet i august med studietur til Hamar der vi besøkte Sagatun brukerstyrte kompetansesenter, og vi fikk møte MH Stange og MH Grue. Det var fint å få oppleve en annen form for styring av brukerstyrte senter, i forhold til Bikuben som vi er kjent med i Nordland.

Etter en del kommunikasjon med noen personer på Andenes, deltok vi på ekstraordinært årsmøte. Det betyr at MH Nordland har fått nok et lokallag opp å gå.
Videre har MH Nordland vært i Narvik, hvor vi informerte og vervet medlemmer via stand på kjøpesenter. Av ulike grunner har vi ikke lykkes med å få lokallaget i Narvik opp å gå igjen, men vi håper vi skal klare dette før sommeren 2019.

Som kjent har det vært arrangert Landsmøte i organisasjonen. Her fikk vi ny Landsleder, Jill Arild fra Telemark. Mer info om det nye sentralstyre finner dere på www.mentalhelse.no.
Vår fylkesleder ble valgt inn som 2.vara, det betyr at hun ifølge vedtektene må fratre sitt verv som fylkesleder. Nestleder Ruth Pedersen vil overta ledervervet frem mot årsmøte 2019. Vibeke vil være til stede for overlapping.

I forbindelse med Landsmøtet ble det vedtatt nye programmer og vedtekter. NB! Viktig at dere bestiller dette over jul, slik at dere har dem tilgjengelige til deres årsmøter innen utgangen av Februar 2019. Send mail til post@mentalhelse.no. Skriv deres ønsker, antall og mottakeradresse. Disse ligger også ute på nettsiden til Mental Helse.

I forbindelse med lokallagenes gjennomføring av årsmøtene er det viktig å starte jobben tidlig. I vedtektene finner dere alt dere trenger. NB! Husk fristene!!!

VIKTIG! Husk rapporteringen til Mental Helse sentralt med kopi Mental Helse Nordland etter lokallagets årsmøte. Dette er: Underskrevet årsmøteprotokoll, årsmelding og revidert regnskap skal være signert av alle i styret. I tillegg skal dere sende inn årsrapport for lokallag hvor blant annet styrets sammensetning skal registreres. (Sendes pr post til Mental Helse, Storgata 38, 0182 OSLO, eller på mail til post@mentalhelse.no )

Om dere trenger hjelp, må dere være så snill å kontakte deres fadder i fylkeslaget. Oversikt over fadderne finner dere på nettsiden til Mental Helse under Mental Helse Nordland.
Husk også å registrere likepersonsaktivitetene. Dette gir penger i kassa.

Vår nye organisasjonsrådgiver er Aina Kaupang. Dere får kanskje mulighet til å treffe henne på Mental Helse Nordlands årsmøte 5.-7. april 2019, da vi inviterer henne til vårt årsmøte.

Med dette ønsker vi i Mental Helse Nordland dere ei riktig god jul og et godt nytt arbeidsår.

Flere saker fra Mental Helse Nordland