Knutebil 1
23. okt 2021 Mental Helse Søndre Salten

"KnuteBilen"

Nettverk arbeidet fortsetter..

Mental Helse Søndre Salten har anskaffet en 8-seter Caravelle for bedre å kunne drive arbeidet med å danne nettverk av frivillighet i Norge.

Flere saker fra Mental Helse Søndre Salten