Unn
21. jun 2022 Mental Helse Søndre Salten

"Medikament Fritt"

Unikt tilbud fra Helse Nord

UNN Åsgård er et av to tilbud i Norge, med sengeposter, der en kan få hjelp til å trappe ned på psykofarmaka bruken.
Lokallaget vårt fikk en grundig innføring i konseptet, samt innsyn i erfaringsmaterialet etter seks år med pionerdrift.
MH Søndre Salten anbefaler andre lokallag å ta seg en tur innom tilbudet i Tromsø!

Flere saker fra Mental Helse Søndre Salten