Kløverstua
15. sep 2022 Mental Helse Søndre Salten

Folkehelse

Seminaret vårt

Kampen mot ensomhet og psykisk uhelse ble vårt bidrag i Folkehelse uka dette året.
Nordland Fylkeskommune, samt Spleis fra Råkk Cafe gjorde det økonomisk mulig for oss å gjennomføre seminaret.
“4 steg ut av ensomheten” ble gjennomført 12. september 2022 og de som bidro var Meløy kommune, Mental Helse Søndre Salten og Bikuben Regionalt Senter.

Flere saker fra Mental Helse Søndre Salten