Ragnar
19. feb 2020 Mental Helse Søndre Salten

Lokale støttespillere

Rundtur i kommunen

“Knutepunktet” er helt og totalt avhengig av lokal støtte for å kunne drifte møteplassen! Lions, Saniteten, kirka og industriarbeider foreningen er noen av de mange loyale støttespillere i vårt område.
Møbelsnekker Terje Pedersen sørger for lotterigevinster, år etter år! Vi takker så meget for vugger og andre kunstneriske treprodukter til vårt sommerlotteri!

Flere saker fra Mental Helse Søndre Salten