Logo utsikt til bedring
13. mai 2019 Mental Helse Hemnes

Utsikt til Bedring

https://www.facebook.com/groups/346510772613263/about/

Over mange års drift har Mental Helse Hemnes opparbeidet seg stor tillit blant kommunens innbyggere og vi samarbeider også godt og nært med kommunale etater og tjenesteytere. Vi i MeVi i MHH ønsker å få folk ut i fysisk aktivitet, og hjelpe folk til å finne samhold sammen med andre, gjerne på tvers av generasjoner, på tvers av kjønn, gjennom en felles aktivitet; det å rydde viltvoksende skog, kjerr og kratt sammen hver uke. Vi ønsker å gjøre noe med det faktum at Norge regelrett gror over og at vi har fått redusert utsikt der folk er. Vi vet at folk trives best i åpent landskap, hvor det er god oversikt og utsikt, og vi ser at kulturlandskapet ikke lenger har de kår som var før i tiden da dyr beitet, og da det var flere bønder i drift som vedlikeholdt det åpne landskapet. Vi ønsker rett og slett å gi folk Utsikt til Bedring!

Vi ønsker å få folk ut av hjemmene sine for å treffe andre i en sosial setting, være fysisk aktive, være ute i naturen og få frisk luft. Samtidig som de opplever mer bruk av kroppen, og forhåpentligvis kommer i bedre form, så vil de også oppleve mestring, oppleve at de er til nytte, oppleve at de gleder andre, oppleve samhold gjennom en felles aktivitet som er en «gave til innbyggerne» i kommunen vår.

Vi ønsker å starte opp skogprosjektet «Utsikt til Bedring», hvor vi får frivillige til å rydde skog, kjerr, kratt langs veiene, langs boligfelt, langs fellesområdene hvor det er mye folk i tettstedenes sentrum, langs elva og fjorden. Ved å åpne opp områder som har grodd igjen øker det gleden hos folk over stedet de bor. I tillegg kan dette også ha den positive virkningen på deltakerne at det også kan være til hjelp slik at folk kan åpne seg opp i samtaler med andre gjennom den tryggheten de finner sammen med de andre, når de over tid treffes og gjør et fysisk arbeidsstykke sammen og utvikler en relasjon. De skal hver gang ha kaffepause og noe å bite i, dette måltidet er også planlagt skal tilrettelegges av frivillige på omgang. Dette er gode øyeblikk for en god samtale.

Skogprosjektet «Utsikt til Bedring» vil være nyttig for områdene som ivaretar brukernes psykiske helse og fysiske helse, i tillegg til å ivareta alle innbyggeres behov for å ha det fint rundt seg og trygghet gjennom oversiktlig landskap.

Flere saker fra Mental Helse Hemnes