Årsmøte
21. feb 2021 Mental Helse Rana

Årsmøte i Mental Helse Rana 2021

Her kan man finne oppdatert informasjon om årsmøtet i lokallaget 2021

Lenke for deltakelse vi messenger rom: https://msngr.com/ecvimmkujqva

!! Fra i dag får vi lov å være 20 personer i lokalet. Det betyr at vi har 10 ledige plasser om noen finner ut at de kan tenke seg å komme på møtet likevel.

Årsmøtet blir avholdt tirsdag 23. februar kl. 17:00 – 20:00 på “Møteplassen”, Sørlandsveien 62. Det vil også være mulig å følge møtet på nettet. Lenke til dette møtet vil komme på denne siden etterhvert. På nåværende tidspunkt har vi kun mulighet til å være 20 personer samlet på møteplassen så det er viktig at de som vil delta gir beskjed. Kun medlemmer som har betalt kontingenten for 2021 får anledning til å delta på møtet. På grunn av smittevernrestriksjonene blir det heller ingen årsmøtemiddag.

Saksliste:
Sak 1: Åpning/konstituering
• navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig
medlemskap
• godkjenning av innkalling og dagsorden
• valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
• fastsettelse av forretningsorden
• valg av to protokollunderskrivere
• valg av tellekorps

Sak 2: Årsberetning for årsmøteperioden
Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår
Sak 4: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret
(Saken skal behandles av årsmøtet uavhengig av om styret skal ha
honorar / godtgjørelse eller ikke)

Sak 5: Saker foreslått etter § 25.4
Sak 6: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte
Sak 7: Budsjett for inneværende kalenderår
Sak 8: Valg
• Valg av styre med leder og kasserer
• Valg av valgkomité.
• Valg av revisorer.

Flere saker fra Mental Helse Rana