null
31. mar 2019 Mental Helse Vefsna

Frivillighet Norge i Mosjøen!

I januar opprettet Mental Helse Vefsna kontakt med Nancy Herz og Siri Holm Lønseth i Frivillighet Norge. Årsaken var at de sendte ut nyhetsbrev med ønsket om et godt nytt år. Og et stykke nedi nyhetsbrevet sto det at de lette etter steder å holde foredrag i 2019.

Vi tok selvsagt kontakt med en gang, og allerede ved første kontakt med dem var det klart at de skulle komme hit. Nå er dagen kommet, og her skal jeg prøve å sammenfatte litt om hvordan dagen gikk. Tilstede var 26 av 25 påmeldte fra Vefsn og Alstahaug. 14/12 fordeling mellom henholdsvis kvinner og menn.

Frivillige i Norge

Nancy tok første del, og snakket om Frivillighet Norge. Ti millioner medlemskap i lag og foreninger, i et land hvor vi er litt i overkant av fem millioner. 64% av oss bidrar i frivilligheten i Norge. Frivillighet forebygger ensomhet. For mange er deltagelse frivilligheten en måte å få kontakt med andre, og for andre er det andre frivillige som gjør at de slipper å være ensom hele tiden.

63-68% av befolkningen har ikke fått spørsmål om de ønsker å utgjøre en forskjell som frivillig. 50% av disse sier de ville sagt ja dersom de ble spurt. Tre organisasjoner fra Vefsn var inne på nettsiden fra før av og vi er en av dem. Nancy forteller at hun håper at flere organisasjoner her kommer med på frivillig.no etter denne dagen.

Her kan man legge inn foreningen sin, knyttet til organisasjonsnummer, og info om hvem man er. Men man kan også legge inn spesifikke prosjekter. For eksempel har vi ute et oppdrag der vi etterspør frivillige til Søndagskaffen. Både kaffekokere, vaffelstekere, kakebakere er velkomne.

Barrierer for inkludering

Det er viktig å unngå at det oppstår barrierer for inkludering. Da er det ifølge Nancy spesielt disse seks som ofte er aktuelle.

  • Universell utforming – Pass på at alle kan få være med
  • Synlig – Gjør deg synlig
  • Rekruttering – Vær aktivt rekrutterende
  • Holdninger – Husk at unge og eldre er gode frivillige, selv om de kanskje ikke er tilgjengelig så lenge.
  • Kommunikasjon, husk å fortell hva som trengs. Skal man på tur blir det fort en dårlig opplevelse dersom man for eksempel ikke får beskjed om hva man behøver av sko og klær.
  • Økonomi – Hva koster det å være med, som utstyr som klær og sko som nevnt ovenfor. Ta grep for å unngå at økonomi hindrer deltakelse

«Et inkluderende samfunn forutsetter en inkluderende frivillig sektor» – Nancy Herz

2022 Frivillighetens år!

2022 er varslet som frivillighetens år. Nøyaktig hvordan året skal markeres er uvisst, men det skal jobbes med fremover.

Bli med!

Og siden mange opplever at de ikke blir spurt, spør jeg like greit her. Har du lyst til å være frivillig hos oss?

Som sidenotat, er det relevant å bemerke seg at Nancy Herz er en av forfatterne av Skamløs. Nancy er en prisvinnende samfunnsdebattant. For sitt arbeid har hun blant annet mottatt Skamløsprisen (2016), og Fritt Ords Honnør (2017)

Flere saker fra Mental Helse Vefsna