Ildsjel
Fotograf: Tonje Kristoffersen
7. mar 2019 Mental Helse Vefsna

Vår egen kjære Per Hansen er årets ildsjel!

Vår kjære Per Hansen fikk prisen som årets ildsjel. Denne mottok han under årets Mental Helse-konferanse i Oslo. 2018 var på mange måter en kulminasjon for arbeidet Per har lagt ned i Qvales Kafé.

Årets ildsjel er Per Hansen fra Mental Helse Vefsna

Per Hansen har i en årrekke vært, og er fortsatt, primus motor i lokallaget til Mental Helse. Med sin tilstedeværelse er han legemliggjørelsen av Mental Helses verdier; likeverd, åpenhet, respekt og inkludering. Per har i tillegg til å ha vært mangeårig leder i lokallaget hatt verv i fylkeslaget. I sine år som lokalpolitiker ble han også kalt «de svakes talsmann».

«Per Hansen er en klok, snill, raus og inkluderende person som i mange år har engasjert seg i samfunn og politikk. Hans engasjement for de svake i samfunnet er av særdeles stor betydning. Han er tydelig i sine ytringer, uredd og rettferdig. Han er en selvskreven kandidat.» – Frank Stenvall, ruskonsulent i avdeling psykisk helse.

I 2006 ble Mental Helse Vefsn startet opp på ny, etter noen års stillstand. Denne gang med Per som initiativtaker og leder. Per tok da med seg to nabokommuner inn i lokallaget, og dermed var Mental Helse Vefsn, Grane og Hattfjelldal en realitet. Per så viktigheten av å inkludere disse kommunene, da behovet for Mental Helse også var der. Per sitter fortsatt i styret, nå som styremedlem, og er på mange måter vår mentor. Han er kunnskapsrik og engasjert og er alltid åpen for nye idéer, og lar oss «unge» få kjøre på med våre tanker om hvordan vi skal arrangere aktiviteter. Per stiller alltid opp, og selv om han er kunnskapsrik, reflektert og alvorlig, så sitter latteren løst. Han går foran som et godt eksempel i det som kanskje har vært hans visjon for aktiviteter i regi av oss. Det at det skal være en god plass å komme til. Fokuset skal være en meningsfull aktivitet hvor man skal få komme og ha det godt. Det å dyrke positiviteten er viktig.

Per stiller alltid opp. Han sitter som nestleder i brukerutvalget i Helgelandssykehuset, han er vår grøtkokende julenisse hver jul, og han bidrar til så å si alle våre andre aktiviteter gjennom året. Det er for eksempel han som sitter ved rattet når vi tar med oss brukere på tur. Per kjører langt og nært med brukerne 7-8 ganger i året. Fra vår base i Mosjøen har turene innebefattet både isfiske og sopp- og bærtur, svenskehandel i førjulstider i Hemavan og også Namsos. Med Per i spissen planlegger vi å dra til Svalbard med brukere våren 2020. En tur som nettopp Per, i samarbeid med Ståle Ragnarsøn fikk idéen om å gjennomføre. Ståle er ansatt i avdeling psykisk helse og driver aktivitetstilbudet ved Qvales Kafé, som jeg skriver om lenger nede i nominasjonen. Det er også Ståle, som kokk, som har vært Pers nærmeste samarbeidspartner i gjennomføringen av blant annet disse turene for brukerne. Han hadde følgende å si om Per da han fikk høre om vår nominasjon:

“Per Hansen, Per i havet, julenissen, kjært barn har mange navn. Nu e ikke Per noe barn lengre men det føles som om jeg har kjent han i alle år, vi møttes i jobbsammenheng og ble øyeblikkelig gode venner også utenom arbeidstid. Per kan du diskutere alt med og det meste har vi vært innom på alle våre lange turer. Han har en meget god evne til å få folk med på sine gode ideer og prosjekter og lar folk få rom til å utvikle seg.” – Ståle Ragnarsøn, avdeling psykisk helse i Vefsn Kommune.

Vi har vurdert å nominere Per i lengre tid, men da vi fikk nyheten om det som skulle komme, valgte vi å vente med nominasjonen til i år. For det føles rettest å skulle gi ham det nettopp i år, og det skal jeg skrive litt mer om nedover her. For selv om han selvfølgelig har fortjent prisen for sin interne jobb i Mental Helse i en årrekke, tenker vi at vi vil legge fokus på én viktig enkeltsak. En enkeltsak som har kulminert i år, men som han i kraft av sin rolle i Mental Helse har jobbet med å realisere i over ett tiår. Qvales Mestringshus.

Qvales Mestringshus er en arena for tilhørighet og meningsfull aktivitet der alle er velkommen. På Qvales har de fokus på friske ressurser og livsmestring.
Qvales Kafé er i første etasje og var sammen med restaurering av yttervegger og tak det første leddet av det som i dag er Qvales Mestringshus. Dette ble finansiert av midler fra extrastiftelsen etter flere års engasjement fra nettopp vårt forslag til vinner av årets ildsjel. Qvales Kafé er en kafé der jobbaktivitet i trygge rammer og med god veiledning er fokuset. Som følge av aktiviteten for brukerne på Qvales Kafé produseres mat til salg for husets gjester. Kafeen har åpent på dagtid mandag til torsdag. Dette første og viktige leddet av Qvales er grunnlaget for helheten vi har i dag. Huset, innholdet og den meningsfulle aktiviteten som skaper mestring og velvære for så mange hadde ikke vært der i dag hadde det ikke vært for Per. Noe også ordfører i Vefsn Kommune mener;

«Etter ordførers mening er det få andre som når opp til det som Per har betydd for dette arbeidet. Han har stått på for mange for å få realisert tilbud som vil gjøre hverdagen bedre for langt flere. Lagt ned utallige arbeidstimer og dager. En sterk pådriver for at Qvales ble det stedet det har blitt i dag, og en ildsjel som ikke sparer seg i hverdagen.» – Jann-Arne Løvdahl, ordfører i Vefsn Kommune.

Andre etasje ble realisert i 2018, og var med i planen helt fra prosjektets spede begynnelse. Her var Per og Mental Helse pådriver ovenfor Vefsn Kommune for å få finansiert renoveringen. Etter å ha fått sett den massive suksessen det forebyggende tiltaket i første etasje hadde, fikk Per kommunen på banen for å investere de siste kronene. I andre etasje av Qvales skal mestring i meningsfull aktivitet, i et trygt miljø, være i fokus. Bygget åpner nå for å kunne tilby et mangfold av aktiviteter og har ansatte som er i sving fra mandag til fredag for å tilby disse aktivitetene. Det er i dette huset Mental Helse selvsagt nå har våre treffsteder og de fleste av våre aktiviteter. Fra å være en død og tom bygningsmasse, er nå huset fullt av liv – hele året. Viktigheten Qvales har hatt, fortsatt har og kommer til å ha kan ikke overvurderes. Og det kan vi takke Per for. Da hun fikk høre om nominasjonen fikk vi følgende innspill fra leder i avdeling psykisk helse i Vefsn kommune:

“Per Hansen har vært og er en stor drivkraft for å fremme brukermedvirkning i hjelpeapparatet og har bidratt til å skape endring av tjenestetilbudet i Vefsn kommune. Mye av dette har vært i lys av sin rolle Mental Helse, men han oppleves også å ha et stort hjerte og et brennende ønske om å heve kvalitet og synliggjøre det viktige arbeidet som gjøres for mennesker med psykisk uhelse. Han har i mange år vært en del av brukerstyret for avd. for Psykisk helse, og har sørget for å tale de svakes røst inn i “forvaltningen”. Han var en av ildsjelene i prosessen med å skape et brukersted med aktiviteter og et sted å være – uten han har vi ikke vært der vi er i dag mtp. Qvales mestringshus. Hansen har i tillegg vært en stødig samarbeidspartner i mange år for å få satt enkeltstående tiltak og aktiviteter satt ut i livet. Eksempel på dette er bussturer (tematurer) i lokalområdet, sosiale kvelder med underholdning, julebord, påskelunsj m.m., der inkludering og positive opplevelser har stått sentralt. Gjennom sitt nettverk og sin utrettelig tro på at ting lar seg løse, har han introdusert brukerne for opplevelser og gjort det umulige mulig ved flere anledninger. Han har selv sittet ved rattet på mange av turene, og ofte vært den som har dratt i spakene for å få arrangementet i havn." – Hanne Grostad Nyland, leder avdeling Psykisk Helse i Vefsn Kommune.

Oppsummert vil vi nominere Per Hansen til denne prisen. For vi synes det er viktig å hedre hans store innsats med spesielt fokus på forebygging, for ham som medmenneske, og ham som organisasjonsmenneske. Hans brennende engasjement for psykisk helse har satt store spor i lokalmiljøet.

Gratulerer igjen Per! Nyt kvelden!

Flere saker fra Mental Helse Vefsna