Vinter i Kongsmarka i Vågan
EK
1. des 2019 Mental Helse Vågan

Referatet fra årsmøtet i Vågan i mars 2019

Årsmøtet ble holdt på Havlykafèen i Svolvær.

9 personer var tilstede. Hele styret tok gjenvalg og vi fikk inn et ekstra varamedlem.

Flere saker fra Mental Helse Vågan