Snåsa hotell
7. mar 2022 Mental Helse Trøndelag

Årsmøte i Mental Helse Trøndelag 2022

Velkommen til årsmøte 2022.
Dokumenter for årsmøte er vedlagt.

Lokallagene kalles inn til årsmøte 2022 lørdag 23.April i kl.10.00 på
Snåsa Hotell .

Innkalling med sakliste ligger ved.
Saksdokumenter blir lagt ut to uker før årsmøtet.

Flere saker fra Mental Helse Trøndelag