12. mar 2020 Mental Helse Trøndelag

Utsetter fylkesårsmøtet

På grunn av sitvasjonen rundt korona viruset ser vi oss nødt til å utsette fylkesårsmøtet

Fylkesstyret i Mental Helse Trøndelag har i dag fattet vedtak om å utsette fylkesårsmøtet
Som vi skulle ha den 21 mars 2020.
Vi kommer tilbake med ny dato senere.

Flere saker fra Mental Helse Trøndelag