Fylkesårsmøtet samlet i salen
1. sep 2020 Mental Helse Trøndelag

Endelig kunne vi gjennomføre fylkesårsmøtet

Endelig så kunne vi få gjennomført vårt fylkesårsmøte, på grunn av det kjente Covid 19 så var vi nødt til og utsette årsmøte som skulle vært i mars. Men lørdag den 22 august så gjennomført vi et vellykket fylkesårsmøte på Steinkjer.

Til stede på fylkesårsmøte var det 28 stemmeberettigede (20 Delegater og 8 fra Fylkeslaget).
I tillegg til dette var Lederen av valgkomiteen, Fylkessekretæren, organisasjonsrådgiveren og ordstyren tilstedte.

Vi var ikke den store forsamlingen, men med på tanke på smitte sitasjonen så var det greit at vi ikke var flere en 32 til stedet under årsmøtet.
Det var delegater fra 11 lokallag på årets fylkesårsmøte i Mental Helse Trøndelag

På årsmøte så vart det behandlet de vanlige sakene som behandles ifølge vedtektene.
Når det kom til handlingsplan så vart den bestemt på årsmøte at den skal gjelder fra 2020 til 2022 etter som det er så kort tid igjen av 2020.

Valg
Når det kommet til valget så var hele styret på valg.
(Ved sammenslåing så var det avglemt å sette valgperioden)

Fylkesårsmøtet stilte seg enstemmig bak valgkomitéen forslag på nytt fylkesstyre som gikk igjennom uten motkandidater så her har valgkomitéen gjort en god jobb.

Det nye styret er:

Leder: Anna – Elise Opheim for 2 år
Nestleder: Tove – Mette Valen for 1 år
Studieleder: Anders Øyan for 2 år
Styremedlem: Linda Hogstad for 2 år
Styremedlem: Harald M. Hanssen for 1 år

1. vara: Beate Moksnes for 1 år
2. vara: Aud – Irene Hepsø for 1 år
3. vara: Nils Magne B. Røstum. For 1 år

For valgkomite kom det heller ingen motkandidater og komiteen ble valgt ved akklamasjon.

Valgkomiteen 2020:
Leder: John Arve Andresen
Medlem: Karin O Høstland
Medlem: Nils Skjelstad
Medlem: Aage Haukø
Vara: Nina Semb

Om kort tid så kan dere lese om resten av vedtakene når protokollen blir lagt ut.

Tekst og foto fra fylkesårsmøtet: Anders Øyan.

Flere saker fra Mental Helse Trøndelag