2. feb 2020 Mental Helse Levanger

Årsmøte 2020

Innkalling til årsmøte 2020 for Mental Helse Levanger

Sted: Læring –og mestringssenteret/Arken, Sykehuset Levanger
Tid: Onsdag 26 Februar 2020 Kl. 18:00

Saksliste:
Sak 1: Åpning/konstituering
Sak 2: Valg av møteleder, sekretær og to protokollunderskrivere
Sak 3: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 4: Årsberetning 2019
Sak 5: Handlingsplan for 2020
Sak 6: Regnskap 2019
Sak 7: Budsjett for 2020
Sak 8: Innkomne saker
Sak 9: Valg
– Styre
– Valgkomité
– Revisor
– 2 delegater med vara til fylkeslagets årsmøte

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret senest
12. Februar 2020

Torill Grevskott kommer og skal ha et innlegg der hun snakker om kjernen i kurset ”Bli venn med deg selv” som hun har holdt flere ganger ila det siste året. Det vil bli servert mat og drikke.

VELKOMMEN!
Hilsen Styret i Mental Helse Levanger

Flere saker fra Mental Helse Levanger