Jill arild3
19. okt 2021 Mental Helse Ytre Namdal

Fokus på de unge på lokale Verdensdagsmarkeringer

4. og 5. oktober ble Verdensdagen for psykisk helse markert i Ytre Namdal med arrangementer på Kolvereid og Rørvik. Vi var så heldige å få besøk av landsleder Jill Arild. Hun fikk satt fokus på årets Verdensdagstema: “Livet under og etter en pandemi. Følg opp!”

I samarbeid med kommunen og de videregående skolene, holdt Jill Arild foredrag på dagtid i kulturhuset på Kolvereid og på Ytre Namdal vgs på Rørvik. På denne måten fikk hun nå ut til majoriteten av de unge her i distriktet.

På mandagskvelden var det åpent arrangement i Norveg på Rørvik. Vi vet ikke om det var på grunn av “ettervirkning” av pandemien, men det var få frammøtte denne kvelden. Det åpnet muligheten for samtale og innspill i plenum etter Jill Arilds innledning. En rød tråd gjennom samtalen, var spørsmålet om hvordan vi kan støtte opp de unge til å få til møteplasser der de kan ha det kjekt og trygt i lag. Jill Arild fortalte at det var stor pågang av folk i alle aldre på Hjelpetelefonen under pandemien, og at det er tydelig behov for det tilbudet også framover i tid. “En lege vil ikke skrive ut en halv Penicillin-kur”: Dessverre opplevde mange med psykisk uhelse at behandlingstilbud ble avsluttet brått under pandemien. Det vil være naivt å tro at dette ikke vil få konsekvenser for manges helse i tida som ligger framfor oss. Lavterskeltilbud i regi av kommuner og frivillige lag og foreninger er en av de viktige brikkene i “hverdagshjelpa” framover. Så er det spennende hvordan kommuner, helseforetak og ny regjering vil følge opp utfordringene på psykisk helse-feltet framover.

Så får vi videre denne høsten ha fokus på “Følg opp!”: Ta kontakt med hverandre, ork å komme over dørstokkmila og treff hverandre!

Flere saker fra Mental Helse Ytre Namdal