Åresalg årsmøte20
11. feb 2020 Mental Helse Ytre Namdal

Årsmøtet den 20.februar

Årsmøtet startet så tidlig som kl.17 den 20.februar, slik at det ble tid til hyggetreff etter årsmøtet. Dette var siste årsmøtet som Mental Helse Nærøy og Vikna. Nå heter lokallaget Mental Helse Ytre Namdal.

Utenom de ordinære sakene på sakslista, var det en sak om navneendring. Fra 01.01.20 bor vi i Nærøysund kommune. Mental Helse Nærøy og Vikna har samarbeidet på kryss av fjorder og sund, og ikke vært så opptatt av kommunegrenser. Siden Nærøy og Vikna kommuner er blitt historie, er det naturlig å skifte navn. I tillegg ønsker vi at MH-medlemmer fra Leka kommune også kan knytte seg til lokallaget. Så lokallagsnavnet ble vedtatt endret til Mental Helse Ytre Namdal. I følge vedtektenes §23.1 heter det: “Lokallagets navn er: Mental Helse …. (kommunens/kommunenes / bydelers navn eller geografisk område)”

Lokallagsleder Aage Haukø sier han hadde håpet på benkeforslag og avløsning, men han ble vist fornyet tillitt og er vår leder i to nye år. Oversikt over styremedlemmene finner du til venstre på hovedsida vår.

Etter gjennomført årsmøte, var det hyggetreff med bl.a. åretrekning (bildet).

Flere saker fra Mental Helse Ytre Namdal